sidhuvud-mobil

HPLC- och UHPLC-kolonner

ACE® LC-kolonner från ACT i Skottland baseras på en ultrainert, ultraren sfärisk silikabas, det totala metallinnehållet garanteras till max 10 ppm. Varje batch med packmaterial valideras m.a.p. partikelstorlek, porstorlek, porvolym, specifik yta (m?/g), koltäckning och metallinnehåll. Valideringscertifikat utfärdas för varje batch av packmaterial. Kolonnerna har utmärkta prestanda med bottental upp till 200.000 (N/m) och har hög reproducerbarhet från kolonn till kolonn och mellan olika batcher.

ACE finns i partikelstorlekar från 1,7µm (Excel) upp till 15µm och i många speciella och unika selektiviteter såsom C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, SuperC18 och CN-ES. ACT tillverkar även ACE UltraCore, ett "solid core"-material i faserna SuperC18 och SuperPhenyl Hexyl.
ACE LC-kolonner
 

ACE Biokolonner
Reversed Phase
Avantor ACE Excel - Glycan
Avantor ACE Excel - Oligo