sidhuvud-mobil

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC, SPE och Spektroskopi

Agilent erbjuder en omfattande portfölj av kolonner och tillbehör, tillverkade enligt ISO 9001-standarder, för att säkerställa maximal instrumentprestanda och reproducerbara resultat. Numera ingår även Varian och Polymer Labs i Agilent sortiment.

Läs mer om Agilents produkter under respektive produktgrupp:

LC-kolonner
 

Biokolonner  
 

GC - Liner, Septa
och Konor

Vialer och Lock
 

Vialer - Förslutningsverktyg

IEX-kolonner
 

Agilent InfinityLab Solvent Filtraton

LC - Kopplingar, Filter
Rör och Verktyg

GC-kolonner
 

GC - Gasfilter
 

Filtervialer
 

Sprutfilter
 

Spektrometri
 

LC - Reservdelar
och Lampor

GC - Reservdelar
 

GC - Flödesmätare
 

Vialställ
 

Plattor
 

GPC/SEC-kolonner
 

SPE
 

Sprutor
 

GC - Kopplingar,
Rör och Verktyg

Förvaringsvialer
 

Filterplattor
 

GPC - Standarder
 

LC

Applikationer LC

GC

Applikationer GC

Sample Preparation

BIO

Vialer

Spektrometri

Crosslab

GPC/SEC