sidhuvud-mobil

Fused-Core kolonner för HPLC och UHPLC

HALO® Fused-Core® kolonner för HPLC och UHPLC från Advanced Materials Technology

Läs mer om HALO-kolonnerna under respektive produktområde nedan:
HALO
LC-kolonner
 

HALO
Biokolonner - Reversed Phase

HALO
Biokolonner - Peptidmappning

HALO
Biokolonner - Glykanmappning

Guidebooks

HALO - Method Conversion Guidebook
Introduktion till fördelarna med HALO Fused-Core tekniken samt steg för konvertering av en metod på en fullt porös partikel till en ultrasnabb HALO-separation.

HALO - Guidebook on Reversed Phase Chemistries and Utilizing Selectivity for HPLC Separations
Introduktion till HALO Reversed Phase-faser för små molekyler och hur du använder dessa stationärfaser för att optimera selektiviteten och förbättra dina separationer.

HALO - Bioanalysis Solutions Guidebook
Upptar lösningar för biomolekylseparationer för antikroppar, andra proteiner, peptidmappning samt glykosyleringsanalys med HILIC där HALO Fused-Core erbjuder unika fördelar.