sidhuvud-mobil

Mätinstrument för buller, akustik och vibration

Larson Davis grundades 1981 och tillverkar instrument för buller, akustik och vibration i sin anläggning i Utah. Larson Davis är sedan 1999 en division av PCB Piezotronics Inc.

Bullerdosimetrar

Ljudnivåmätare