sidhuvud-mobil

Kirala och Akirala LC-kolonner, Derivatiseringsreagens

Regis Technologies har tillverkat produkter för kromatografi sedan 1966. I sortimentet ingår kolonner för kirala och akirala separationer samt derivatiserings-reagens.
Med garantier om mycket hög renhet och snabba leveranser, erbjuder Regis Technologies ett brett sortiment av derivatiseringsreagens, jon-par- och bioluminescens-reagens, producerade i Regis Technologies GMP-certifierade anläggning.

Läs mer under respektive produktområde:
Regis LC-kolonner
Regis Reagens