sidhuvud-mobil

Portabla LIBS-, XRF-, RAMAN- och NIR-instrument

SciAps Inc är ett Boston-baserat instrumentföretag som specialiserat sig på portabla analysinstrument.

SciAps mål är att erbjuda robusta, fältanpassade, bärbara instrument för att identifiera alla föreningar, mineraler och grundämnen.

LIBS

 XRF

Datablad