sidhuvud-mobil

Luftprovtagningspumpar, adsorbentrör, filter, instrument för luftprovtagning

Sedan 1960-talet har SKC haft en ledande position när det gäller utveckling, tillverkning och försäljning av luftprovtagningsutrustning. SKC har ett brett sortiment av luftprovtagningspumpar, provtagningsmedia för gas, ångor och partiklar, direktvisande instrument mm.

Luftprovtagningspumpar

Adsorbentrör

Damm & partiklar

Passiva provtagare

Filter

Rotameter 393

Kataloger