sidhuvud-mobil

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC och SPE

Thermo Scientific är ett världsledande företag inom vetenskap.
De erbjuder produkter inom GC, HPLC, UHPLC och spektroskopi.

Läs mer om Thermos produkter under respektive produktgrupp:

LC-kolonner
 

LC - Kopplingar, Filter,
Rör & Verktyg

Reagens
 

Biokolonner  
 

GC-kolonner
 

GC - Sprutor
 

GC - Gasfilter
 

GC - Liner,
Septa & Konor

GC - Reservdelar
 

SPE
 

Vialer & Lock
 

Vialer Förslutningsverktyg 

96-plattor
 

SEC-kolonner
 

IEX-kolonner