sidhuvud-mobil

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC och SPE

Thermo Scientific är ett världsledande företag inom vetenskap.
De erbjuder produkter inom GC, HPLC, UHPLC och spektroskopi.

Läs mer om Thermos produkter under respektive produktgrupp:

LC-kolonner
 

Biokolonner  
 

GC - Gasfilter
 

Vialer Förslutningsverktyg 

IEX-kolonner
 

LC - Kopplingar,
Rör & Verktyg

GC-kolonner
 

GC - Sprutor
 

SEC-kolonner
 

IEX - Kopplingar,
Rör & Verktyg

LC - Reservdelar
& Lampor

GC - Liner,
Septa & Konor

SPE
 

SEC - Kopplingar,
Rör & Verktyg

LC - Reagens
 

GC - Reservdelar
 

Vialer & Lock
 

96-plattor
 

Provupparbetning

Applikationer