sidhuvud-mobil

Kolonner och material för SEC, GPC, HILIC och jonbyte,
GPC-system

Tosoh Bioscience erbjuder lösningar för forskning, läkemedelsutveckling, klinisk kemi, miljöanalys, tillverkning och andra industriella applikationer. Produktportföljen omfattar ett stort sortiment av processmaterial, media och färdigpackade kolonner för alla typer av SEC, LC och bioapplikationer samt EcoSEC GPC-system. Tosoh Biosciences specialister kan hjälpa till med metodutveckling, felsökning och kan även erbjuda djupgående utbildningar.

GPC/SEC-kolonner
 

Processmaterial
 

IEX-kolonner
 

GPC System
 

LC-kolonner
 

GPC/SEC-standarder
 
Biokolonner