sidhuvud-mobil

Pipetter

Vistalab Technologies tillverkar Ovation-pipetter som är ergonomiskt utformade för att undvika slitage på armar och axlar. Finns både som manuella och elektroniska enkanals och flerkanals pipetter. I sortimentet ingår också MLA-pipetter, spetsar och ”reservoirs”.

VistaLab har även ali-Q som är en unik elektronisk handenhet för mät- och serologipipetter. Med ali-Q kan du pipettera en serie prover, volymen kan ställas in från 0.5ml till 5ml och med ett enkelt knapptryck dispenseras vald volym ut för varje dos. Den kan även stå av sig själv.

Pipetter