sidhuvud-mobil

Ljudnivåmätare

Vi erbjuder ett brett sortiment med ljudnivåmätare ifrån Larson Davis, från enkla mätare till avancerade mätsystem. Exempel på funktioner 

 • SPL, Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, Lpeakmax, Ln, dB A, C & Z
 • Realtids frekvensanalys (1/1 oktav & 1/3)
 • FFT
 • Loggning
 • Omgivningsbuller
 • Efterklangstid
 • Byggnadsakustik
 • Brusgenerator
 • Bullerdosmätning
 • Audiometerkalibrering
 • Ljudinspelning
 • Diktafon
 • GPRS modem (ladda ner mätdata från kontoret)
 • 2GB minne
 • USB 2.0
 • AUX control för masslagringsenhet eller GPRS Modem

DatabladJoakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post