sidhuvud-mobil

Massflödesregulatorer

Datablad

DFC

Programmerbar massflödesregulator med digital signalprocessor. Via RS-485 kan en dator kopplas till DFC för att programmera, logga och analysera gasflöden från många olika gaser. RS-232 finns som tillval.

Programmerbara flödeskonfigurationer.
Lagrar kalibreringsdata för upp till 10 gaser.
Gratis mjukvara för gasblandning samt programmerabara flödesfunktioner.
Totalizer för totalt gasflöde.
Alarm för höga och låga gasflöden.
Korrektionsfaktorer för upp till 256 gaser.

GFC

Termisk massflödesregulator som är designad för att visa och kontrollera ett definierat gasflöde.

GFC klarar upp till 70 bars tryck (1000 psig). NIST-spårbar kalibrering, inbyggd LCD-display. 0-5Vdc och 4-20mA utsignal, max flöde upp till 1000L/min..