sidhuvud-mobil

Analysinstrument för biogas och deponigas

Geotech är ledande leverantör och tillverkare av utrustning för övervakning av anaerobisk rötning vid gasproduktion.

Geotechs fasta och bärbara biogasanalysatorer används över hela världen och hjälper till att optimera nedbrytningsprocessen och minimera stopptider för kraftvärmemotorer. 
Biogasanalyser kan hjälpa till att optimera nedbrytning och maximera metanproduktionen.
Instrumenten hjälper till att styra processen som i sin tur kan hjälpa till att skydda kraftvärmemotorer (CHP) från svavelväte- och fuktskador vilket säkerställer effektiv produktion av metan och slutligen genererar intäkter. Joakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post

Vill du bli kontaktad?


Biogas 5000

Analysinstrument för biogas

För noggrann gasövervakning inom biogasproduktion. Biogas 5000 är enkel att använda, kalibrera och konfigurera. 

Användningsområden

Anaerob nedbrytning 

 • Jordbruksavfall (stor skala)
 • Jordbruksavfall (liten skala)
 • Avlopp, rening av avloppsvatten
 • Blandat matavfall
 • Forskning 
 • Biogasuppgradering
 • Läcksökning metan


Läs mer om Biogas 5000

GA 5000

GA5000 är en bärbar gasanalysator för deponi.

Det kan mäta CH4 (metangas) , CO2 (koldioxid), O2 (syre), H2S (svavelväte) och CO (kolmonoxid).
 
Det är användarvänligt och lätt att kalibrera samtidigt som det hjälper dig att standardisera arbetsflödet genom att spara borrhål och mätpunkter. 


Användningsområden

 • Områdeskontroll av deponianläggningar
 • Kontroll av deponigas
 • Förbränning av deponigas

Läs mer om GA5000

GA 3000 PLUS

Fast installation av ATEX-godkänt analysinstrument för biogas och deponi.

GA3000 PLUS bygger på beprövad och robust teknik för gasanalys och erbjuder en kostnadseffektiv online-övervakning. 

Användningsområden

Anaerob nedbrytning 

 • Jordbruksavfall (stor skala )
 • Jordbruksavfall ( liten skala )
 • Avlopp, rening av avloppsvatten
 • Blandat matavfall
 • Forskning 
 • Biogasuppgradering
 • Läcksökning metan
Läs mer om GA3000 Plus

Geotechs analysatorer är noggrant kalibrerade vid tillverkning och efter varje regelbundet serviceutförande
men det kan ibland vara önskvärt att som en extra säkerhet utföra kalibreringsprocessen på egen hand.
Testa alltid ditt instrument innan mätning!


Kalibreringsgas

Art.nr 68.C005675
Methane 60%, Carbon Dioxide 40%, Cylinder 112L


Regulatorkit

Art.nr 92.GA6.8
Used in conjunction with calibration gas canisters, this valve controls the flow of gas - supplied c/w safety valve.