sidhuvud-mobil

Honeywell BW Clip4

Gasdetektor för fyra gaser.

 • Svavelväte H2S
 • Kolmonoxid CO
 • Syre O2
 • Brännbara gaser LEL.  

Litet personburet gaslarm som alltid är på.
När du startar instrumentet så är det kontinuerligt på i 24 månader.
Ingen laddning, inga byten av batterier eller sensorer. Ett bekymmersfritt ägande helt enkelt.

Enkel att bära

 • Tålig, ergonomisk och enkel att bära – belastar inte användaren
 • Kompakt profil – även när du arbetar i trånga utrymmen känns den inteErik Bosvik
Säljare
031 336 90 09
E-post Erik


Enkel att använda

 • Enkel hantering med en enda knapptryckning
 • Användarvänlig hantering med endast en knapp
 • Intuitiva LCD-ikoner
 • Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD

 
Fördelar med BWClip4

 • Endast en knapp, enkel hantering
 • Den är alltid på
 • Låg ägande kostnad
 • Kompatibel med Intellidox

Vi rekommenderar att “bumptesta” gasvarnare för att säkerställa funktionen med jämna mellanrum. Bumptest med Intellidox är helt automatiskt och tar bara några sekunder.