sidhuvud-mobil

Gasvarnare för en specifik gas

Kostnadseffektivt och användarvänligt gaslarm för en specificerad gas. 
Snabbt och enkelt att komma igång, endast en knapptryckning för att starta. 

Ett gaslarm är en del i den vardagliga säkerhetsutrustningen och ger medarbetarna en säker och trygg arbetsmiljö. Honeywell ligger i framkant med utveckling av trådlösa gasvarnare som inte bara varnar lokalt utan även kan varna centralt till kontrollrum eller liknande.

Genom att använda en automatisk kalibrering- och teststation säkerställer man att alla instrument alltid är kontrollerade och säkra att använda.Erik Bosvik
Säljare
031 336 90 09
E-post Erik

BW Clip


Personburen gasvarnare för en specifik gas.
BW Clip är väldigt användarvänlig och smidig. Kalibreras och bumptestas enkelt i Intellidox.

Finns som 2- eller 3-års version. Startas igång med ett knapptryck och körs underhållsfritt i 2-3 år. Ger ett problemfritt ägande utan stopptider.

 • Svavelväte H2S
 • Kolmonoxid CO
 • Syre O2
 • Svaveldioxid SO2

Honeywell BW Solo

BW Solo HoneywellLiten och lätt gasvarnare för en gas med blåtandskoppling för ökad säkerhet. Den trådlösa kopplingen ger möjlighet att se gasvärden för alla medarbetare ute i fält i realtid, vilket i sin tur ger möjlighet till att snabbt reagera och agera vid ett larm. 

 • Svavelväte (H2S)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Syre (O2), Svaveldioxid (SO2)
 • Vätgas (H2)
 • Ammoniak (NH3)
 • Klor (Cl2)
 • Kvävedioxid (NO2)
 • Vätecyanid (HCN)
 • Ozon (O3)
 • Etylenoxid (ETO)
 • Fosfin (PH3)
 • Kvävemonoxid (NO)
 • Klordioxid (ClO2)

ToxiRAE Pro
Världens första trådlösa singelgasvarnare.  Larmar med ljud, ljus och vibration lokalt och sänder trådlöst larm och gaskoncentration i realtid till kontrollrum eller larmcentral.

ToxiRAE Pro EC har över 20 olika utbytbara intelligenta sensorer som lagrar kalibreringsdata vilket gör det möjligt för användaren att varna för t.ex. CO en dag och ammoniak en annan. Sensorn byts snabbt och enkelt av användaren.

ToxiRAE Pro PID varnar för över 300 vanliga VOC och har ett inbyggt bibliotek på över 190 korrektionsfaktorer. Instrumentet kan programeras att visa omräknad nivå efter ett specificerat ämne.

ToxiRAE Pro LEL mäter snabbt och noggrant brännbara gaser 0-100% LEL (Lower Explosive Limit). Med hjälp av ett stort gasbibliotek kan ToxiRAE Pro LEL automatiskt visa %LEL av en specificerad gas.

ToxiRAE Pro CO2 har ett mätområde från
0-50 000ppm och en upplösning på 100ppm.

Kan snabbt och lätt kontrolleras av användaren i en automatisk test- och kalibreringsstation. Se AutoRAE2.

Intellidox automatisk kalibrering & teststation

Med Intellidox håller man koll på alla gasvarnare i sin verksamhet. Kalibrering och bumptest utförs snabbt och enkelt. Med mjukvaran Fleet Manager kan man enkelt styra enheternas inställningar såsom larm, kalibrerings- och bumpintervall mm. När en enhet placeras i Intellidox så kommer inställningar att uppdateras innan bumptest eller kalibrering utförs.

Enkelt och smidigt för användare att se till att deras instrument alltid håller dem säkra.