sidhuvud-mobil

GA3000 PLUS - fast installerad gasanalysator för biogas

GA3000 PLUS bygger på beprövad och robust teknik för gasanalys och erbjuder en kostnadseffektiv online-övervakning. 

Installerat och används på anläggningar för anaerob nedbrytning runt om i värden för processkontroll och skydd för anläggningens kraftvärmemotorer.

ATEX-godkänt för zon-2

Användningsområden

Anaerob nedbrytning 

  • Jordbruksavfall (stor skala )
  • Jordbruksavfall ( liten skala )
  • Avlopp, rening av avloppsvatten
  • Blandat matavfall
  • Forskning 
  • Biogasuppgradering
  • Läcksökning metan

Analysera upp till tre punkter samtidigt

Ett system kan övervaka och analysera upp till tre olika punkter på en biogasanläggning.

Kontinuerlig mätning av metan (CH4), koldioxid (CO2) och syre (O2).

Tillval av en eller två ytterligare gaser kan läggas till, välj mellan kolmonoxid (CO), vätgas (H2) och svavelväte (H2S).

Speciellt utvecklad för avsvavling

Det finns även en version med två kanaler som är speciellt framtagen för att mäta höga och låga halter svavelväte före och efter avsvavling utan korskontaminering.

Mätområden 0-50ppm och 0-10 000ppm.  

DatabladJoakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post

Vill du bli kontaktad?