sidhuvud-mobil

Test- och Kalibreringsgaser

Calgaz™ är ledande när det gäller framställning och tillhandahållande av test- och kalibreringsgaser världen över. Calgaz™ har med sina dryga 40 år i branschen varit med och satt industristandarden. Man är certifierade enligt ISO 9000 och ackrediterade enligt ISO 17025.

Scantec kan som återförsäljare i Sverige erbjuda ett brett utbud av test- och kalibreringsgaser samt skräddarsydda blandningar enligt dina önskemål.

Gasflaskor

  • Samtliga gasflaskor från Calgaz är läck-testade
  • Alla flaskor är tryck-testade
  • Varje flaska har ett Lotnummer och är spårbar

Gaserna levereras i lätta och behändiga flaskor som är noggrant testade under strikt säkerhets- och kvalitetskontroll. Behållarna består av aluminium eller rostfritt stål och uppfyller den europeiska standarden EN12205. Nedan finns datablad över våra mest säljande gasflaskor:

Gaser

  • Gaser och blandningar från Calgaz är spårbara enligt N.I.S.T.
  • Alla mixer och blandningar är 100% analyserade
  • Vid beställning levereras samtliga gaser med säkerhetsdatablad (SDS) på svenska.
Länk Calgaz SDS

Här följer några exempel på våra mest vanliga gasblandningar som kan levereras ända ner till 100ppm nivåer med antingen ren luft eller kvävgas som balans:
H2S – svavelväte
CO – kolmonoxid
CH4 – metan
O2 – syre
C4H8 – Isobutylen (kalibreringsgas till våra PID:ar)

Regulatorer

  • Samtliga regulatorer är tillverkade ”in-house” av Calgaz
  • Varje del i regulatorn genomgår noggrann kvalitetskontroll
  • Samtliga regulatorer är funktions- och läcktestade

För våra gasflaskor erbjuder vi både fasta och variabla flödesregulatorer samt även en Demand Flow Regulator (DFR) som lämpar sig för både reaktiva, icke-reaktiva och frätande gaser. Varje enskild regulator är kvalitets- och läcktestad.

Länk Calgaz – Regulatorer kompatibilitet gasflaskor

700-serien
Enkla enstegsregulatorer som levererar ett förinställt flöde med en hastighet som anges av användaren. Välj mellan mässing eller rostfritt stål.

1000-serien
Kombinerad kolv och enstegsregulator i rostfritt stål. För låga ppm-nivåer av korrosiva gaser och blandningar med hög renhet. För noggrann kontroll av flöde, justerar själv tryckfallet i takt med att flaskan töms.

1700-serien
Utformade för gaser med hög renhet, låga flöden och justerbar leverans av tryck. Lämplig vid hantering av låga nivåer av reaktiva gaser och rena gasblandningar.

2000-serien eller DFR
(Demand Flow Regulator)
Flödesregulatorer som är designade för instrumentering som själv kontrollerar tillflödet av gasen. Lätta att använda och bidrar till en enkel och snabb kalibrering av ditt instrument.

4200-serien
Denna regulator är speciellt utformad för aerosoler. Kan användas med de flesta flaskor. Har en ”Trigger”, typ avtryckare som aktiveras och levererar ett förbestämt flöde och dessutom kan låsas för ett konstant och jämnt gasflöde.Jan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post JanJoakim Gustafsson
Säljare / Support
031 336 90 07
E-post JoakimErik Bosvik
Säljare / Support
031 336 90 09
E-post Erik