sidhuvud-mobil

ADB01 – Azura MWD 2.1L Fiber Optics

8-kanals multi wavelenght detektor med Fiber Optics Adapter Kit AMKX8KIT

  • Mycket flexibel genom flera olika flödesceller
  • Våglängsområde 190 – 700 nm
  • Datainsamling upp till 100 Hz
  • Inbyggd läckagehantering
  • 256 dioder
  • 8 digitala och 4 analoga kanaler
  • MWD 2.1L kan lätt uppgraderas till en Diode Array Detector
  • Denna fiberoptikversion erbjuder möjlighet att separera flödescellen från enheten och därigenom ge ökad säkerhet för farliga, explosiva eller giftiga arbetsprocesser.Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post