sidhuvud-mobil

ADC11 – Azura DAD 6.1L Fiber Optics

ADC11 – Azura DAD 6.1L Fiber Optics

Diode Array detektor med Fiber Optics Adapter Kit 190 - 1000 nm AMKX8KIT

  • Mycket flexibel – utbytbara flödesceller
  • Våglängsområde 190 – 1000 nm
  • Datainsamling upp till 100 Hz
  • Inbyggd läckagehantering
  • 1024 dioder
  • 8 digitala och 4 analoga kanaler
  • Denna fiberoptikversion erbjuder möjlighet att separera flödescellen från enheten och därigenom ge ökad säkerhet för farliga, explosiva eller giftiga arbetsprocesser.Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post