sidhuvud-mobil

TOYOPEARL Butyl

TOYOPEARL Butyl är det material med näst högst hydrofobicitet bland Tosoh Bioscience HIC material. Det finns 3st olika porstorlekar och vardera har optimerats för en specifik molekylstorleksprofil.  De primära användningsområdena för TOYOPEARL Butyl är separation av proteiner, deras isoformer och upprening från aggregat.
 
Följande Butyl HIC-hartser finns i Tosoh Bioscience sortiment:

TOYOPEARL Butyl-650

TOYOPEARL Butyl-650 är baserat på ett 100 nm (1000 Å) polymetakrylatmaterial med C4-grupper som ligander. Butyl-650 har störst porstorlek av de tre olika Butyl materialen. Butyl-650 är lämplig för separation av proteiner, deras isoformer och upprening från aggregat. TOYOPEARL Butyl-650 finns i tre olika partikelstorlekar, 35 μm (S-grad), 65 μm (M-grad) och 100 μm (C-grad).

Toyopearl Butyl-650

TOTYOPEARL Butyl-600M

TOYOPEARL Butyl-600M är baserat på ett 75 nm (750 Å) polymetakrylatmaterial med C4-grupper som ligander. Porstorleken hos Butyl-600M har optimerats för upprening av monoklonala antikroppar.

Toyopearl Butyl-600M

TOYOPEARL SuperButyl-550C

TOYOPEARL SuperButyl-550C är baserat på ett 50 nm (500 Å) polymetakrylatmaterial med C4-grupper som ligand. SuperButyl-550C har den minsta porstorleken av Tosohs tre Butyl-material.
TOYOPEARL SuperButyl-550C är utvecklad för separation av mindre proteiner.

Toyopearl SuperButyl-550CSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se