sidhuvud-mobil

FAME-standarder

Noggrann kalibrering är avgörande för kvaliteten och trovärdigheten vid FAME-analys. Agilents FAME-standarder är tillverkade med högsta certifieringar och kvalitet för att maximera instrumentens prestanda och produktivitet.

Varje standard innehåller ett Certificate of Analysis (CoA) som bekräftar ISO-överensstämmelse, faktiska koncentrationsvärden, mätosäkerhet samt 
NIST- och ERM-spårbarhet.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias