sidhuvud-mobil

Agilent GC Kolonner

Agilent J&W tillverkar flera världsledande GC-kolonnfaser såsom DB, HP, CP-Sil och
VF (Factor Four). Senaste nyheten är Agilents ultrainerta GC-kolonner och tillbehör.

Klicka här nedanför för att läsa mer om de vanligaste DB- och HP-faserna.

DB-faser
 

HP-faser