sidhuvud-mobil

GC Vakuumpump, Labbänkar & Ljudreducerande Skåp

IonBench tillverkar mobila arbetsbänkar för laboratorieinstrument. Bänkarna har modern design och är speciellt utformade för masspektrometrar.

MS Noise tillverkar ljudreducerande skåp som kraftigt reducerar oväsen från vakuumpumpar, kylaggregat, ultraljudsbad med mera.

IDP-3 är en tystgående, oljefri vakuumpump från Agilent för deras masspektrometrar 5977, 5975 och 5973-serien.

Mobila Arbetsbänkar

Ljudreducerande Skåp

Vakuumpump