sidhuvud-mobil

GC VICI DBS Gasgeneratorer

VICI DBS erbjuder gasgeneratorer till GC.
Gasgeneratorer är ett säkert och bekvämt alternativ till trycksatta tuber.

Varför ska man skaffa gasgenerator?
 1. Bli självförsörjande - producera “din egen” gas till kontinuerligt flöde och stabilt tryck
 2. För en enkel och ren hantering - inga fler byten av tunga och trycksatta tuber
 3. Säkerhetsaspekt 1: En generator känner av en eventuell läcka i systemet och stänger av sig vid eventuellt tryckfall eller överproduktion. En trycksatt (200bar) gastub tömmer sig tills gasen är slut
 4. Säkerhetsaspekt 2: En generator tillverkar bara vätgas efter behov (t.ex 40ml/min) och lagrar inte hundratals liter komprimerad, explosiv vätgas på tub till ett tryck upp till 200bar.
 5. Generatorn är ett driftsäkert alternativ till en tub som plötsligt kan ta slut mitt i en körning
 6. Vi hjälper till med installationen och kan även erbjuda serviceavtal

Kontakta mig för mer informationJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post JanMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post UlfNM Plus
Vätgasgenerator för bärgas
 
 • Renhet upp till 99,99996%
 • Helt underhållsfri, NM = No Maintenance
 • PEM-teknik för absolut ren vätgas
 • Levererar H2 med 11 bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status
 • Möjlighet till individuella parametrar och fullständig diagnostik
 • USB-port för anslutning av auto-refill vattentank och kaskadkoppling
 • Kapacitet upp till 1 350ml/min
 • 2 års garanti
 • Finns i form av rack eller tornPG Plus
Vätgas som bränslegas för FID
 

 • Renhet upp till 99,9996%
 • PG-H2 Plus är helt underhållsfri
 • Levererar H2 med 11 bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet och status
 • Möjlighet till indidviduella parametrar och fullständig diagnostik
 • USB-port för anslutning till PC och eventuell uppgradering
 • Möjlighet till anslutning av auto-refill vattentank
 • Kapacitet upp till 600ml/min
 • 2 års garanti
 • Finns i form av rack eller torn

NM Plus FID
Vätgas / Zero Air,
bränslegas för FID och bärgas
 
 • FID Station Plus kombinerar vätgas med ren luft i en enhet som tillval
 • Zero Air behöver komprimerad tryckluft från 4,5-10bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status
 • USB-port som möjliggör anslutning till PC och därmed eventuell uppgradering
 • Möjlighet till anslutning av auto-refill vattentank
 • Kapacitet upp till 220ml/min H2 och 5000ml/min zero air för FID
 • Kapacitet upp till 1000ml/min H2 för FID/bärgas och 5000ml/min zero air för FID
 • Finns i form av rack (station) eller torn (tower)

HP Plus Tower
Extra ren N2 för GC-bärgas och "make-up"-gas, FTIR, ELSD  och inkubatorer


 
 • Fyra olika kapaciteter; 500, 750, 1 300 och 4 000 ml/min
 • Tillsätt oljefri tryckluft med tryck från 7-10bar
 • Renhet ända upp till 99,999%
 • Visar aktuell tryckställning och systemstatus

GC Plus
Zero Air Generator

För GC-FID, GC-NPD,
GC-FPD, GC-PFPD, THA
och TOC

 
 • Producerar torr och ren luft fri från kolväten och metan ner till halter under 0,1ppm
 • Ergonomisk, kompakt och tyst
 • Behöver tryckluft från 4,5 till 10bar, fri från olja
 • Kan kombineras med H2-generator och försörjning av bränsle till FID
 • Kapacitet: 1 500-30 000 ml/min
 • Finns i form av rack eller standardutförande

GT Plus
Ultra Zero Air Generator

För GC-FID, GC-NPD,
GC-FPD, GC-PFPD, THA
och TOC

 
 • Producerar ultratorr och ren luft
 • Kolväten/metan <0,1ppm och svavel/kväveoxider <0,1ppm
 • Ergonomisk kompakt och tyst
 • Behöver tryckluft från 4,5 till 10bar, fri från olja
 • Med produktionen från 1 500-30 000 ml/min