sidhuvud-mobil

Shodex GPC/SEC Standarder

Shodex tillverkar standarder för GPC och SEC, bl a Polystyren, Polymetakrylat och Pullulan.

Polystyrenstandard

  • För organisk SEC (GPC)
  • Anjonspolymeriserad polystyren med liten förgrening
  • Lätt att lösa i tetrahydrofuran (THF), kloroform eller o-diklorebensen (ODCB)
Polystyrenstandard

Polymetakrylat

  • För organisk SEC (GPC)
  • Smal molekylviktsdistribution
  • Lätt att lösa i hexafluoroisopropanol (HFIP) eller dimetylformamid (DMF)
Polymetakrylat

Pullulan

  • För vattenbaserad SEC (GFC)
  • Oförgrenad pullulanstandard
  • Lättlöslig i vatten, elliminerar återkristallisering
PullulanstandardSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias