sidhuvud-mobil

Tosoh GPC/SEC Standarder

För att mäta molekylviktsfördelningen hos ett prov med användning av GPC / SEC måste en standard med en känd molekylvikt och med en smal molekylviktsfördelning beredas. Tosoh tillhandahåller polystyren för GPC-analys och polyetylenoxid för vattenhaltig SEC.

Polystyren
TSKgel Standard Polystyren är en standardpolymer som utvecklats genom Tosohs forskning kring anjonpolymerisation och polymerkarakterisering.

Denna polymer används i laboratorier över hela världen för att skapa GPC-kalibreringskurvor och som testämne för ljusspridningsdetektorer. Polymeren används också som ett standardmaterial för forskning på polymeregenskaper och som utgångsmaterial för syntes av höggradigt funktionella polymerer.

20 typer av polymerer är tillgängliga, med ett brett spektrum av molekylvikt.

Produkterna är försedda med datablad som visar polymerens karakteristiska värden, inklusive molekylvikt, fördelning och information om analysmetoder.

Polystyrene Standard

Polyetylenoxid
TSKgel Standard Polyetylenoxid är utvecklad för att möta efterfrågan på en vattenlöslig polymer med hög molekylvikt. TSKgel Standard Polyetylenoxid har en extremt snäv molekylviktsfördelning. Polymeren är tillgänglig i 7 typer, med molekylvikt från 20 000 till 900 000.

Polyetylenoxid kan användas för att utvärdera kromatografisk prestanda, vid användning av vatten, buffert eller alkoholer som lösningsmedel, eller för kalibrering av ljusspridningsdetektor och andra molekylviktsinstrument.

Produkterna är försedda med datablad som visar karakteristiska värden, såsom molekylvikt, molekylviktsfördelning, och tillhandahållande av information om analysmetoder.

Polyethylene Oxide Standard

Polystyren Kit PStQuick
Prepareringen av en standard för att skapa en kalibreringskurva kan vara tidskrävande. PStQuick är ett kit som består av de mest lämpliga TSKgel-polystyrenstandardena, blandade och torkade i autosamplervialer. Tillsats av lösningsmedel är allt som krävs för enkel preparering och analys, det är inte nödvändigt att först väga in materialet.

Lämplig PStQuick väljs beroende på kolonn och molekylviktsintervall.

PStQuick finns med antingen septum eller ett aluminiumskikt i viallocket.

Polystyren Kit PStQuick
PStQuickSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias