sidhuvud-mobil

SiELC IEX Kolonner

HPLC kolonner av typen Mixed-Mode

SiELC Technologies är tillverkare av Primesep HPLC-kolonner som är av typen Mixed-Mode,
vilket innebär en kombination av Reversed Phase och jonbytesteknik.

Kataloger