sidhuvud-mobil

Tosoh Biosciences IEX Kolonner

Tosoh Bioscience erbjuder ett brett sortiment av media och färdigpackade kolonner för analys och upprening av biomolekyler genom bl. a. anjon- och katjonbyteskromatografi.

De tillhandahåller metakrylat-, silika och polystyrenbaserade material. Tosohs TSKgel finns i flera kända faser såsom Q-STAT, SuperQ-5PW, DEAE-NPR, SP-NPR, SAX, SCX med flera.