sidhuvud-mobil

Knauer Autosampler AS 6.1L

En mycket snabb och flexibel autosampler för analytiska, preparativa eller bioapplikationer. De analytiska och biokompatibla versionerna kan hantera både standard 2 ml vialer (108 stycken) eller olika typer av mikrotiterplattor. De preparativa versionerna kan hantera upp till 30st 10 ml vialer.
Carry over-effekt minimeras genom en mycket effektiv nåltvätt.
Varje injektion tar mindre än en minut inklusive nåltvätt.

Tre olika injektionssätt kan användas:
– Full loop, vilket ger bästa precision och bäst reproducerbarhet
– Partial loop filling, variabel volym vilket möjliggör exempelvis spädning
– µl pickup minimerar ”sample loss” vid extremt små volymer

”Head space pressure”-funktionen förhindrar att bubblor bildas i injektionsflaskan under injektionsfasen.

Möjlighet för "precolumn derivatization".

ILD-ventilen (Intermediate Loop Decompression) i 1240 bar-versionen ger möjlighet att arbeta vid mycket höga tryck. Ventilen har en unik stator/rotor-design och en central port för tryckreduktion. Trycket i provloopen reduceras innan injektionen och späds därför inte med något lösningsmedel. Ventilen arbetar extremt snabbt vilket motverkar tryckstötar. Detta ger bättre analyser och förlänger kolonnens livslängd.

  • De analytiska versionerna klarar upp till 860 eller 1240 bar
  • De biokompatibla versionerna klarar upp till 345 bar
  • De preparativa versionerna klarar upp till 200 bar
  • Injektionsvolym 0.1-10000 µl
  • Värme/kyla som tillval

Datablad


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post MattiasJan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post Jan