sidhuvud-mobil

Knauer Azura MWD 2.1L – Multiwavelength Detector

AZURA Detector MWD 2.1L har ett brett utbud av utbytbara flödesceller vilket gör den till ett utmärkt val både för analytiska och semi-preparativa analyser. Finns i både biokompatibla och rostfria material.

Flödescellens unika konstruktion med ”LightGuide Technology” ger maximalt ljusflöde samtidigt som den låga cellvolymen ger skarpa toppar och ett mycket bra signal/brusförhållande.

Fiberoptik ger möjlighet att separera cellen från detektorn. Detta ger ökad säkerhet vid arbete med farliga ämnen såsom giftiga eller brandfarliga eluenter.

Knauer "Polka-Dot Technology" är en ny intelligent temperaturreglering av optiken som ger maximal känslighet och minimerad baslinjedrift över hela spektrat.

Det är mycket enkelt att komma åt allt framifrån vid exempelvis byte av lampa. Detta ger enkelt underhåll och minimal “downtime”.

MWD 2.1L levereras med en högintensiv deuteriumlampa vilket täcker våglängder från 190 till
700 nm. Detektorn kan kontrolleras från OpenLab® EZChrom Edition, ClarityChrom®, Chromeleon® och PurityChrom. Kontrollmöjligheter finns även via extra touchkontroller eller
Mobile Control, via LAN eller analog input/output. Detta gör att detektorn kan integreras i de flesta HPLC-system.

  • Mycket flexibel genom flera olika flödesceller
  • Användarvänlig
  • Våglängsområde 190 – 700 nm
  • Datainsamling upp till 100 Hz
  • Inbyggd läckdetektor
  • 256 dioder
  • 8 digitala och 4 analoga kanaler
  • MWD 2.1L kan lätt uppgraderas till en Diode Array Detector
Knauer Azura DAD 2.1L & MWD 2.1LMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post