sidhuvud-mobil

LC Detektorer DAD – Diode Array Detector

Knauers Azura DAD-detektorer finns med antingen 256 dioder för våglängsområde 190 – 700 nm eller 1024 dioder för våglängsområde 190 – 1000 nm. Ett brett utbud av lätt utbytbara flödesceller gör Azura DAD till det rätta valet för UHPLC, klassiskt analytiska, semipreparativa och preparativa applikationer. Flödesceller finns i både biokompatibla och rostfria material. En fiberoptisk adapter finns som tillbehör vilken ger möjlighet att separera flödescellen från detektorn och ger därigenom ökad säkerhet mot läckage samt för farliga, explosiva eller toxiska applikationer.

Knauer Azura DAD 2.1L

Knauer Azura DAD 6.1LMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post