sidhuvud-mobil

LC Flödesmätare

HPLC Liquid Flow Meter
GJCs vätskeflödesmätare mäter små flöden med stor noggrannhet. Flödesmätaren är i första hand avsedd för kontroll av HPLC-pumpar men kan även användas i andra applikationer där små flöden behöver mätas.

Mätaren är linjär och har en noggrannhet på +/-1% över intervallet 0,05-25,0 ml/min med en reproducerbarhet på +/-0.5%, vilket gör den till ett idealiskt HPLC-verktyg vid validering för IQ/OQ/PQ.

Displayen visar 4 tecken, men med RS232 visas 6 tecken. Vid 1ml/min får man en ny uppdatering var 20 sekund, mätvolymen är 140µl. Levereras med kalibreringscertifikat. Kan beställas som enpunktskalibrerad (standard), två- eller trepunktskalibrerad.

KatalogJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post Jan