sidhuvud-mobil

Vici Jour – HPLC-Filter PEEK

Filter, med utbytbara filterelement, som skyddar kolonner och ventiler och övrig instrumentering som kan skadas av partiklar. Kopplas antingen in-line eller direkt i en LC-kolonn.Jan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post Jan​​​​​​​

PEEK In-Line Filter Kit

In-line filter med 10-32 gänga i vardera ända. För tryck upp till 5000psi (350bar). Hållaren består av PEEK och de utbytbara filter- elementen i antingen titan eller polyethylene med porositeterna 0.5µm, 2µm, 5µm eller 10µm.

Sure-Guard In-Line Filter Kit

Sure-Guard med integrerat filter element. Kopplas direkt in i HPLC-kolonnen. Med 10-32 gänga och för tryck upp till 5000psi (350bar). Hållaren består av PEEK och filterelementen i antingen titan eller rostfritt stål med porositeterna 0.5µm eller 2µm.

PEEK Precolumn Filter Kit

Förkolonn-filterkit som kopplas direkt in i HPLC-kolonnen. Med 10-32 gänga och för tryck upp till 5000psi (350bar). Hållaren består av PEEK och de utbytbara filterelementen i antingen titan eller polyethylene med porositeterna 0.5µm, 2µm, 5µm eller 10µm.