sidhuvud-mobil

Knauer Azura Assistant ASM 2.2L Dockningsstation

Assistant ASM 2.2L är en dockningsstation för upp till tre valbara moduler. Ventiler, pumpar och UV-detektorer kan kombineras i samma Assistant.

Plug-in-modulerna tas bort genom att lossa fyra skruvar så att användaren kan byta moduler vid service på bara några minuter. På samma sätt kan ett LC-system konfigureras till nya krav. Underhållsarbete som exempelvis byte av lampa utförs enkelt av användaren.

Beroende på de integrerade modulerna kan många olika uppgifter utföras, såsom pumpning av mobilfas, detektering, val av prov och lösningsmedel, provinjektion, kolonnomkoppling eller fraktionsuppsamling. Med en Assistant innehållande en pump, injektionsventil och detektor så har ni ett komplett, kompakt kromatografisystem. En Assistant har även en läcksensor och spår som underlättar kapillär-dragningen genom systemet. Med mjukvaran Mobile Control, kan ni styra alla modulerna säkert och användarvänligt.

Moduler som kan installeras i en Assistant:

Datablad


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias

Exempel på Assistant med UV-detektor, ventil och pump med trycksensor:

Exempel på Assistant-baserat kromatografisystem: