sidhuvud-mobil

Knauer Azura Kolonntermostat CT 2.1

Azura CT 2.1 kolonntermostat är användbar för såväl uppvärmning som kylning av kolonner.
Ett mikroprocessorstyrt Peltier-element används för att ge exakt temperaturer. Både linjära och icke-linjära temperaturgradienter kan programmeras. Termostaten klarar upp till 8 kolonner enligt tabellen nedan:

  • Temperaturområde 5-85 ˚C
  • Noggranhet ± 0,2 ºC
  • Stabilitet ± 0,1 ºC
  • Kapacitet värmning/kylning 2 ˚C/min

DatabladMattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post MattiasJan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post Jan