sidhuvud-mobil

LC Kopplingar, Filter, Rör & Verktyg

Scantec har ett stort sortiment av kopplingar och rör för LC-anslutningar. Finns i olika material såsom stål, PEEK, PTFE och i olika dimensioner.
Vi har även kapverktyg för de olika rören.
LC-filter för att fånga oönskade partiklar i vätskor såsom prover och mobilfasflöde.