sidhuvud-mobil

LC Säkerhetsfilter

För samtliga lock skall man alltid spara en port för filter eller backventil. Det gäller för både mobilfasflaskan och för slasken. Dessa filter hindrar ångor från flyktiga föreningar att läcka ut i din labmiljö.

Filtret för mobilfasflaskan är egentligen backventil som håller trycket på en jämn nivå och tryckutjämnar i takt med att pumpen suger ur vätskan. På ventilen kan man med fördel sätta ett filter som hindrar bakterier och partiklar i luften från att nå mobilfasen. Du får bättre och jämnare resultat på dina analyser.

För slasken väljer man ett aktivt kolfilter som absorberar de flyktiga organiska lösningsmedlen så att de inte kommer ut i din arbetsmiljö. Filtret har en inbyggd indikator som visar när filtret är mättat och bör bytas ut.Jan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post Jan

Backventiler Mobilfas

VICIs Air Inlet valve är en back ventil med 1/4”-28 gänga och passar i en av portarna på mobilfaslocken. Ventilen tryckutjämnar mobilfasflaskan i takt med att vätskan sugs ur flaskan. Man kan även utrusta backventilen med ett sprutfilter som förhindrar partiklar att komma in i mobilfasen.
Filtret finns i två olika storlekar; 4mm och 15mm diameter.
Vi rekommenderar att man byter backventilen efter ca 6 – 7 månader för att kunna garantera korrekt funktion.

Filter för Slask

I takt med att slaskbehållaren till ett LC-system fylls med vätska pressas flyktiga organiska lösningsmedel ut. Dessa gaser kan ge upphov till huvudvärk, illamående och trötthet. Vicis Safety Exhaust Filter absorberar de flyktiga organiska lösningsmedlen så att de inte når ut i din arbetsmiljö. Filtret är dessutom utrustat med en indikator som visar när filtret är mättat och ska bytas ut. Filtret har en 1/4”-28 gänga och passar samtliga VICIs lock. Det finns även en adapter som gör att man kan använda filtret på lock från exempelvis S.C.A.T. och A.I.T.