sidhuvud-mobil

LC System - Analytisk HPLC / UHPLC

De analytiska HPLC- och UHPLC-systemen från Knauer benämns AZURA®. Oavsett om du gör rutinanalyser eller krävande separationsuppgifter, så är AZURA rätt verktyg för att övervinna dina analytiska utmaningar. Välj mellan olika gradienttekniker och maximala flödeshastigheter för att hitta den bästa konfigurationen för din uppgift.

AZURA analytiska funktioner:

  • Isokratisk, binär högtrycksgradient (HPG) eller kvartär lågtrycksgradientpump (LPG)
  • Pumphuvuden tillåter flödeshastigheter upp till 10 mL/min med maxtryck på 700 bar eller upp till 5 mL/min med maxtryck på 1000 bar
  • Autosampler för ner till 0,1 μl prov
  • Val av högkänsliga UVD-, MWD-, DAD-, RID-, ELSD- eller elektrokemiska detektorer
  • Brett utbud av tillgängliga flödesceller, inklusive fiberoptiska celler
  • Finger-tight högtryckskapillärer “K-Connect”
  • Omfattande säkerhetsfunktioner som läckhantering och sensorer
  • Detektorlampa och pumphuvud lätt åtkomliga från systemets front för enkelt underhåll

Bygg ett anpassat system baserat på Era krav. Välj de systemkomponenter Ni behöver.
Kontakta oss så hjälper vi till att skapa ett individuellt anpassat system.

DatabladMattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias​​​​​​​

Pumpar
Knauer högtryckspumpar är välkända för sin kompakthet och pålitlighet. Knauer Azura P 6.1L erbjuder valmöjligheter utefter de krav er applikation ställer. Välj mellan isokratisk eller gradientmixning, olika storlekar och material på pumphuvud, mixerstorlek, degasser samt pulsationskompensation.

Läs mer om Azura P6.1L

Injektion
Manuella injektionsventiler är det mest kostnadseffektiva alternativet för att injicera prov. Knauer-ventiler finns med många olika borrdiametrar och för maxtryck upp till 1200 bar. Alla ventiler kan utrustas med elektrisk drift för automation. Dessutom är de möjliga att installera i en Assistant-enhet, ASM 2.2L. 


För automatiserad injektion av många prover, rekommenderar vi att ni använder Azura Autosampler AS 6.1L. Injektionsprincipen, baserad på en ventil och en prov-loop, är liknande, men AS 6.1L har dessutom flera injektionslägen.

Läs mer om Azura Autosampler AS 6.1L

Kolonntermostat
Knauers kolonntermostat Azura CT 2.1 är användbar för såväl uppvärmning som kylning av kolonner. Termostaten klarar upp till 8 kolonner beroende på kolonnernas dimensioner.

Läs mer om Azura CT 2.1

Detektorer
Detektorn är ögat på HPLC-systemet. Knauers breda utbud av detektorer täcker nästan alla områden med dagens detektionstekniker, från klassiska UV/VIS- och brytningsindexdetektorer till selektiv elektrokemisk detektor. Flödesceller finns för alla olika tillämpningsområden, även fiberoptiska som ger möjlighet att separera flödescellen från detektorn.

Läs mer om de olika detektorerna här

Assistant - Dockningsstation för upp till 3 moduler
Assistant ASM 2.2L är en dockningsstation för upp till tre valbara moduler. Ventiler, pumpar och UV-detektorer kan kombineras i samma Assistant.

Läs mer om Assistant ASM 2.2L

Mjukvara, datorpaket och tillbehör
Användarvänliga styrmjukvaran Mobile Control och/eller kraftfulla kromatografimjukvaror såsom ClarityChrom CSD eller PurityChrom CSD.
Volym- eller tidsbaserade.