sidhuvud-mobil

LC System - FPLC

FPLC är en form av vätskekromatografi för att rena stora biomolekyler som proteiner eller DNA. Externa faktorer som hög temperatur, högt tryck, extremt pH eller lösningsmedel kan störa proteinstrukturen och undviks därför i FPLC.

Bygg ett anpassat AZURA® FPLC-system baserat på komponenter som matchar era metodparametrar.

AZURA Bio Purification-system är extremt flexibla, anpassningsbara och pålitliga och lämpliga för alla proteinreningar eller biokromatografiska utmaningar. Kan byggas helt metallfria för bästa biokompatibilitet. System-konfigurationen kan ändras eller kompletteras när som helst med valfria moduler. Från enkla till varierbara och fullt automatiserbara moduler. Från kompakta labsystem till pilotskala.

Flera funktioner såsom automatisk provinjektion via autosampler, kolonnomkoppling, buffert- och provväxlare samt fraktionssamling gör det möjligt att automatisera reningsprocessen.
Pumpar med flödeshastigheter upp till 1000 mL/min erbjuder maximal flexibilitet. Ett stort antal olika sensorer och detektorer säkerställer processkontroll och gör alla målmolekyler detekterbara. Den intuitiva programvaran PurityChrom® kombinerar alla fördelarna med en mångsidig reningsprogramvara.

Kontakta oss så hjälper vi till att skapa ett individuellt anpassat system.

Azura Bio System för Affinitetskromatografi (till vänster) och för Size Exclusion (till höger).

KatalogMattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias​​​​​​​

Nedan följer några exempel på valfria moduler för systemkonfiguration eller för att komplettera ett redan befintligt system:

Pumpar
Välj mellan ett stort urval av pumpar med pumphuvuden som tillåter maximala flödeshastigheter upp till 1000 mL/min. De mindre pumparna 0-50 mL/min finns med keramiska pumphuvuden och för de större pumparna finns pumphuvuden i Titan för biokompatibilitet. Välj mellan isokratiska, låg- och
högtrycksgradient-pumpar.

Klicka på de olika pumparna nedan för med info.

Azura P 6.1L och Azura P 2.1L kan styras med konstant tryck med mjukvaran Mobile Control.

0-50 mL/min         Isokratisk pump Azura P 2.1S, Azura P 4.1S eller BlueShadow 40P
0-50 mL/min         Isokratisk, binär eller kvartär gradientpump Azura P 6.1L
0-1000 mL/min     Isokratisk, binär eller tertiär gradientpump Azura P 2.1L eller BlueShadow 80P

Injektion
För injektion kan man välja mellan en ventil (manuellt eller elektriskt styrd) med en loop. För större injektionsvolymer finns cylinderformade loopar eller så kan en separat provpump användas.

Med den multifunktionella injektionsventilen (AVN94CE) kan man kombinera dessa alternativ och variera injektionsprincipen mellan olika körningar utan att behöva ändra systemkonfigurationen. Provslingan fylls antingen manuellt med spruta eller automatiskt via en provpump. Genom att ändra ventilens läge injiceras sedan provet av systempumpen. Som ett ytterligare alternativ kan provet också injiceras via provpumpen direkt till kolonnen.

För automatiserad injektion av många prover, rekommenderas att man använder en biokompatibel Autosampler AS 6.1L.

Assistant - Dockningsstation för upp till 3 moduler
Men en Assistant ASM 2.2L kan man kombinera ventiler, detektorer och pumpar i samma enhet, till exempel för kolonnväxlare.

Kolonnväljare
Kolonnväxlare kan antingen skapas med en 2-positionsventil, två multipositionsventiler (mpos) eller en specifik multikolonnventil som också möjliggör att ändra flödesriktningen genom kolonnerna.

  • Med en 2-positions ventil kan man antingen välja mellan två kolonner eller en kolonn och en bypass position
  • Med två 6-mpos ventiler eller två 8-mpos-ventiler kan man välja mellan 5 kolonner, respektive 7 kolonner och en bypass position. Exemplet i bilden nedan är med 6-mpos ventiler.
  • Med multikolonnventilen (AVZ52CE) kan man växla mellan 5 kolonner och en bypass position. Dessutom är det möjligt att vända flödet, vilket ger fördel för bind/elute-metoder genom att det möjliggör eluering i omvänd flödesriktning och därigenom ökar koncentrationen i eluatet. Även vid rengöring av kolonnerna ger ett omvänt flöde en stor fördel.

Schematiska bilder för kolonnväxlare med 2-positionsventil, två multipositionsventiler eller den specifika multikolonnventilen (AVZ52CE)

Hållare och stativ
För att organisera kolonner, sensorer och tillbehör finns allt från magnetiska clips till större stativ.
Ett mycket praktiskt och utrymmessparande hjälpmedel är en Azura Organizer, ett flexibelt rack som kan fästas på sidan om Azura instrumenten och har flera olika klämmor för att fästa kolonner och sensorer. Det finns även hållare som monteras in i en Assistant-baserad kolonnväxlare.

Detektorer och sensorer för processkontroll

UV-detektorer
UV-detektorerna är vanligast för FPLC-systemen. Knauer har fem olika UV/VIS-detektor (single wavelenght, multi wavelenght och diod array detektorer) och ett stort antal olika flödesceller för möjliggöra detektion av biomolekylerna inom flera olika flödesområden. För UV/VIS detektorerna finns även flödesceller som kopplas med fiberoptiska kablar till detektorn så att man kan mäta nära kolonnen och för att minimera bandbreddningen eller nära fraktionssamlaren för att minimera tiden mellan detektion och fraktionering
Läs mer om de olika detektorerna här

Konduktivitets- och pH-mätare
För att utveckla och följa en FPLC-körning används ofta en konduktivitets- och pH-mätare, se Azura CM2.1S för mer information.

Trycksensorer
Ett kit med två trycksensorer (AZG10) kan användas för att kontrollera tryckfallet över en kolonn. Trycksensorerna kan kopplas till ett AZURA Bio FPLC-system via en interface-box (AZB00XA).

Luftsensorer
Luftsensorer kan användas för att detektera slutet på en buffert eller prov. Detta skyddar kolonnen mot luftskador och möjliggör automatisk laddning av prov.

Vid detektion av luft kan olika funktioner programmeras. Körningen kan pausas eller stoppas för att förhindra att luft kommer in i systemet eller programmeras så att programvaran fortsätter automatiskt när ett prov är slut.

Luftsensorn kan endast användas med PurityChrom® och transparenta slangar. Upp till fyra luftsensorer kan kontrolleras samtidigt.

Fraktionssamling
Välj mellan olika multipositionsventiler för fraktionering (upp till 16 positioner) eller fraktionssamlare FoxyR1/R2 för olika flödeshastigheter (upp till 1000 mL/min).

Mjukvara, datorpaket och tillbehör
För Azura FPLC-systemen rekommenderas främst den volymbaserade mjukvaran PurityChrom CSD, gärna ihop med den mycket användarvänliga styrmjukvaran Mobile Control.
Läs mer här