sidhuvud-mobil

LC System & Komponenter

  • Pumpar för olika flöden och tryck
  • Diode Array-, UV- och UV/VS-, RI-, konduktivitets-, ELS- samt elektrokemiska detektorer
  • Kompletta LC-system från Knauer – kompakta modulsystem som tar liten bänkplats
  • Komponenter såsom autosampler, kolonntermostat och fraktionssamlare
  • Ventiler från VICI Valco Instruments och Knauer för manuell, trycklufts- eller elektrisk styrning
  • GPC-system från Tosoh Bioscience som ger exakta och reproducerbara resultat vid polymeranalyser
Pumpar
Detektorer
LC System
Komponenter
Ventiler
GPC System