sidhuvud-mobil

LC System - Preparativ Kromatografi

Målet med preparativ kromatografi är att isolera, rena och fraktionera era föreningar. Metodutveckling utförs ofta på analytisk nivå och skalas sedan upp. Beroende på önskad skala skiljer sig kraven för ett preparativt system gällande flöde, injektion, kolonn och detektion.

Vi kan hjälpa er skräddarsy ett system för just era behov. AZURA® Preparativa LC-system är den perfekta lösningen som kombinerar flexibilitet och tillförlitlighet för separationsuppgifter - från milligram till kilogram skala.

Kontakta oss så hjälper vi till att konfigurera ett individuellt anpassat system.

Exempel på Azura Prep LC gradientsystem Azura P 2.1L med fraktionssamlare alternativt med fraktionsventil.

KatalogMattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias​​​​​​​

Pumpar
Välj mellan ett stort urval av pumpar med pumphuvuden tillgängliga i olika material för kompatibilitet med olika eluenter och som tillåter maximala flödeshastigheter upp till 1000 mL/min. Välj mellan isokratiska, låg- och högtrycks gradientpumpar.

Klicka på de olika pumparna nedan för mer information.

0-50 mL/min         Isokratisk pump Azura P 2.1S, Azura P 4.1S eller BlueShadow 40P
0-50 mL/min         Isokratisk, binär eller kvartär gradientpump Azura P 6.1L
0-1000 mL/min     Isokratisk, binär eller tertiär gradientpump Azura P 2.1L eller BlueShadow 80P

Mixers
För preparativa gradientsystem rekommenderas som grundregel en dynamisk mixer, men det finns även en statisk mixer för flöden upp till 1 L/min.

Injektion
För injektion kan man välja mellan en ventil (manuell eller elektriskt styrd) med en loop. För större injektionsvolymer finns cylinderformade loopar
(VariLoop, 10 mL alternativt 40 mL multiinjektions-loop i rostfritt stål för 1/16" eller 1/8" OD rör, se bilder nedan) eller så kan en separat provpump användas. För automatiserad injektion av många prover rekommenderar vi att man använder en Autosampler AS 6.1L.

Kolonnstativ eller termostat
Det är viktigt med en säker placering och temperaturkontroll av kolonnerna. För detta finns flera alternativ; från horisontella bänkhållare, stativ, konsol som fästs på systemet eller termostat Azura CT 2.1 med möjlighet för kylning eller värmning av kolonnerna. Värmning av kolonnerna kan också säkerställas med ett värmehölje som monteras runtom kolonnen.

Assistant - Dockningsstation för upp till 3 moduler
Men en Assistant ASM 2.2L kan man kombinera ventiler, UV-detektorer och pumpar i samma enhet, till exempel för kolonnväxlare.

Detektorer
Flera olika detektortyper (UV/VIS, DAD, RI, FL, MS) och ett stort urval av flödesceller som täcker ett brett flödesområde.
För UV/VIS-detektorerna finns även flödesceller som kopplas med fiberoptiska kablar till detektorn så att man kan mäta
nära kolonnen och minimera bandbreddningen.

Läs mer om de olika detektorerna här

Fraktionssamling
Välj mellan olika multipositionsventiler för fraktionering (upp till 16 positioner) eller fraktionssamlare FoxyR1/R2 för olika flödeshastigheter (upp till 1000 mL/min).

Mjukvara, datorpaket och tillbehör
Användarvänliga styrmjukvaran Mobile Control och/eller kraftfulla kromatografimjukvaror såsom ClarityChrom CSD eller PurityChrom CSD.
Volym- eller tidsbaserade. Läs mer här

Två exempel på AZURA Prep LC system.