sidhuvud-mobil

LenS3 Multi-Angle Laser Light Scattering Detector

MALS-detektorer (Multi-Angle Light Scattering) har blivit ett vanligt verktyg för att bestämma molekylvikt och storlek på makromolekyler. LenS3 Multi-Angle Light Scattering Detector tillhandahåller en revolutionerande teknik för karaktärisering av makromolekyler såsom syntetiska polymerer, polysackarider, proteiner och biopolymerer. LenS3 är kompatibel med SECview programvara, som ger pålitlighet från datainsamling till databehandling.

  • LenS3 har en unik patentsökt optik. En lägre grön laser-våglängd (505 nm) ger ungefär 2,7 gånger högre ljusspridningsintensitet än en konventionell röd laser (660 nm).
  • Hög datainsamlingsshastighet (upp till 50 Hz)
  • Tillåter användning av halvmikro HPLC-kolonner och UHPLC-kolonner
  • Bättre signal-brus-förhållande med förbättrad elektronik och optik
  • Enkla kalibreringsförfaranden
  • MW och Rg med några klick
  • Mätning av dn/dc och UV-extinktionskoefficient

Större känslighet tillhandahålls också av den unika designen av strålgången. Vinklarna är fixerade vid 10° (LALS), 90° (RALS) och 170° (HALS). Positioneringen av detektorvinklarna möjliggör en unik och oöverträffad förmåga att använda flera beräkningsalternativ för molekylvikt; direktmätning vid 10°, direktmätning vid 90°. Extrapolering av Zimm-grafer är därmed inte längre nödvändigt. Dessutom, med en förbättrad normaliseringsprocess och en ny metod för att använda vinkelberoendet är bestämningen av gyrationens radie för mindre makromolekyler, Rg < 10 nm, nu möjlig.