sidhuvud-mobil

TOYOPEARL Phenyl och TSKgel Phenyl

TOYOPEARL och TSKgel Phenyl ligger i mitten av hydofobicitetsskalan bland Tosoh Biosciences fem HIC-material. Phenyl materialet rekommenderas för separation av proteiner, deras isoformer och för upprening från aggregat.

TOYOPEARL Phenyl-650

TOYOPEARL Phenyl-650 är ett 100 nm (1000 Å) polymetakrylatbaserat material med fenylgrupper som ligander. TOYOPEARL Phenyl-650 finns i tre olika partikelstorlekar; S(35µm), M(65µm) och C(100µm).

För separation med hög upplösning rekommenderas TSKgel Phenyl-5PW som har mindre partikelstorlek (20 & 30µm). TOYOPEARL Phenyl-650 och TSKgel Phenyl-5PW har samma selektivitet.

Toyopearl Phenyl-650

TOYOPEARL Phenyl-600M

TOYOPEARL Phenyl-600Ms porstorlek är optimerad för upprening av monoklonala antikroppar. Hydrofobiciteten för Phenyl-600M är i mitten av hydrofobicitetsskalan bland Tosoh Biosciences HIC-material, något mera hydrofob än Toyopearl Phenyl-650M och med en större porositet (1000Å) jämfört med Phenyl-650M (750Å).

TOYOPEARL-Phenyl-600M används vanligtvis för upprenings- eller poleringssteg i processen. Phenyl-600M har ett mycket högt utbyte och hög dynamisk kapacitet för både stora och små proteiner.
 
För andra produkter som är optimerade för monoklonala antikroppar (mAbs), se TOYOPEARL PPG-600 och TOYOPEARL Butyl-600.

Toyiopearl Phenyl-600M

TSKgel Phenyl-5PW

TSKgel Phenyl-5PW är baserat på ett 100 nm (1000 Å), tvärbundet polymetakrylatmaterial med fenylgrupper som ligander. TSKgel Phenyl-5PW är pH stabilt och tål sura och alkaliska tvättar. Phenyl-5PW har utmärkt tillgänglighet för stora molekyler med låg diffusionskoefficient.

TSKgel Phenyl-5PW är det bästa valet för separation av proteiner med låg hydofobicitet.

TSKgel Phenyl-5PWSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se