sidhuvud-mobil

Plattor, Indunstare & Förslutningsverktyg

Plattor i polypropylen och polystyren för uppsamling.
Chromacols WebSeal™ system och Finnerans Multi-Tier™ system har glasinsatser i olika volymer och konisk eller plan botten.
Ett stort urval av mattor och pluggar för förslutning.
Filterplattor för provupparbetning och generella filtreringsbehov.
Indunstare för plattor, autosamplervialer och provrör.
Förslutningsinstrument och verktyg för mattor samt film och folie.

Plattor
 

Filterplattor
 

Indunstare
 


Förslutning av plattor