sidhuvud-mobil

Filterplattor

Filterplattor för provupparbetning och generella filtreringsbehov.
Finns med olika provkapacitet per brunn och med olika material på filter såsom glasfiber, nitrocellulosa, PVDF, nylon och polyetylen.