sidhuvud-mobil

TOYOPEARL PPG-600M

TOYOPEARL PPG-600M (polypropylenglykol) har näst lägst hydrofobicitet av Tosoh Bioscience HIC-material. Toyopearl PPG-600M har optimerats för upprening av monoklonala antikroppar och har mycket hög kapacitet och utbyte för dessa.

TOYOPEARL PPG är ett polymetakrylatbaserat material med en porositet på 75 nm (750 Å) och polypropylenglykolgrupper som ligander.

Toyopearl PPG-600MSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se