sidhuvud-mobil

Processmaterial – Affinitetskromatografi (AFC)

Protein A

Protein A-kromatografi bygger på den specifika och reversibla bindningen av antikroppar till immobiliserad protein A-ligand. Protein A är ett 56kDa stort ytprotein av Staphylococcus aureus. Protein A kan binda till proteiner från många däggdjursarter, speciellt till Immunoglobulin G (IgG).

Ursprungligen användes den nativa formen av protein A som ligand för första generationens Protein A-material. På senare tid har rekombinanta former (rProtein A) som produceras i E. coli blivit mera vanliga. Ändringar av proteinstrukturen hos liganden, tillkomsten av ligander som består av enstaka domän multimerer, och med ”multipoint attachment” har gett upphov till extremt robusta Protein A-material med hög kapacitet och stabilitet mot höga pHn.

Applikationer
Protein A är den mest använda liganden inom affinitetskromatografi. Protein A-kromatografi är en mycket robust reningsteknik och anses idag vara en standardteknik för rening av monoklonala antikroppar.
 
Båda Tosoh Biosciences Protein A affinitetsmaterial är rekombinanta ligander från E. coli kopplade på Tosoh Biosciences välkända Toyopearl polymetakrylatmatris. De härleds från ett av de IgG bindande domänerna av protein A. Toyopearl AF-rProtein A-650Fs ligand består av en tetramer av denna modifierade domän. För extra hög kapacitet finns Toyopearl AF-rProtein A HC-650F, där liganden har vidareutvecklats till en hexamer av domänen för att ytterligare öka bindningskapaciteten till IgG.

Ökad kemisk och termisk stabilitet åstadkoms med hjälp av ”multipoint attachment” av liganden till Toyopearl matrisen. Toyopearl AF-rProtein A har en hög stabiltet mot alkali.

Toyopearl AF-rProtein A HC-650F har ultrahög kapacitet och utmärker sig gentemot alla andra kommersiellt tillgängliga protein A media med sin bindningskapacitet >65 g IgG / L vid 5 minuters tid i kolonnen, och >50 g/L vid 2 minuter. Toyopearl AF-rProtein A HC-650F är mycket robust och tål upp till 200 CIP cykler med 0,1M NaOH. Materialets utmärkta masstransfer ger en högre kapacitet på kortare tid, jämfört med motsvarande agaros baserade material.
 
Toyopearl AF-rProtein A -650F är ett robust affinitetsmaterial som är mycket tåligt mot höga pHn, med bindningskapacitet på >45 g IgG / L vid 5 minuters tid i kolonnen >30 g IgG /L vid 2 minuter och med bibehållen kapacitet även vid högre flöden.

Protein L

Toyopearl AF-rProtein L-650F affinitetsmaterial är utvecklat för antikroppar och fragment av antikroppar som inte binder till Protein A.
Till skillnad från Protein A som binder till Fc-regionen av immunoglobulin (IgG) så binder Protein L via interaktioner med olika regioner av antikroppens ”light chain”. Därför binder Protein L till fler klasser av antikroppar än Protein A, som t.ex. fragment (Fabs), ”single-chain variable fragments” (scFvs) och domän-anti­kroppar (dAbs) liksom IgM och IgA.

Toyopearl AF-rProtein L-650F är ett affinitetsmaterial som kombinerar en rigid polymermatris, Toyopearl med en rekombinant ligand, härledd från B4 domänen av nativ Protein L från Peptostreptococcus magnus producerad i E.coli Kombinationen av den optimerade rekombinat liganden och Tosoh´s välprövade metakrylat baserade Toyopearl matris resulterar i ett material med marknadens högsta kapacitet för Fabs.

Toyopearl AF-r Protein L-650F har en bindningskapacitet på mer än 38g/L Fab, nästan mer än dubbelt så mycket som andra Protein L material på marknaden.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se