sidhuvud-mobil

Processmaterial – Hydrofobisk Interaktionskromatografi (HIC)

Hydrofobisk interaktionskromatografi (HIC) är ett kraftfullt verktyg för upprening av biomolekyler i process. Tekniken utnyttjar hydrofob interaktion mellan de hydrofoba regionerna på proteinets yta och en svagt hydrofob stationär fas.

Proteiner och andra molekyler med hydrofoba ytor interagerar med de hydrofoba liganderna på HIC-stationärfasen/gelen i en vattenbaserad mobilfas med hög salthalt. Proteiner elueras därefter genom att saltkoncentrationen minskas. I de flesta fall eluerar proteinet vid låg salthalt eller helt utan salt. Eftersom HIC-separationer sker vid milda elueringsförhållanden, bibehåller proteinet dess biologiska aktivitet.

Applikationer

HIC är ett utmärkt komplement till jonbyte och storleksfördelning särskilt när proteinerna finns som sina isomera former. Selektivitetsskillnaderna som utnyttjas vid HIC kan även användas efter separation med affinitetskromatografi, där lika proteiner inte särskilts av affinitetsliganden.
 
Tosohs breda sortiment av porstorlekar och partikelstorlekar av Toyopearl HIC erbjuder möjligheter att välja det material med högsta bindnings kapacitet och selektivitet för respektive applikation
 
Monoklonala antikroppar:
I sortimentet finns HIC-material baserade på Toyopearl HW-60 som har en porstorlek på 750Å vilket är optimalt för monoklonala antikroppar (MAb). Det finns tre olika HIC material baserade på HW-60 med olika ligander, Polypropylen glykol (PPG), Phenyl, och Butyl.
 
Felveckade proteiner:
Felveckade proteiner är generellt sett mer hydrofoba än nativa proteiner, Toyopearl Butyl-650M används frekvent för att avskilja de felveckade från de nativa.
 
Glykoproteiner:
Toyopearl HIC material kan även användas för upprening av glykoproteiner, som ofta riskerar  att binda irreversibelt till sackarid-baserade kromatografi material.

TOYOPEARL och TSKgel HIC

TOYOPEARL HIC-material är funktionaliserade versioner av TOYOPEARL HW SEC-materialen och är därför baserade på hydroxylerad-polymetakrylat partiklar.

Tosoh Bioscience erbjuder fem olika HIC-ligander med olika grader av hydrofobicitet. Hydrofobiciteten på HIC-materialet ökar genom ligandserien; Ether, PPG (polypropylenglykol), Phenyl, Butyl och Hexyl.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias