sidhuvud-mobil

Processmaterial – Jonbyteskromatografi (IEC)

Jonbyteskromatografi (IEC eller IEX) drivs av interaktioner mellan laddade molekyler i provet och laddade immobiliserade ligander i gelen.
IEC kan delas in i två olika undergrupper;
– Katjonbyteskromatografi, i vilken positivt laddade molekyler i den mobila fasen binder till en negativt laddad ligand i gelen
– Anjonbyteskromatografi, där negativt laddade molekyler i den mobila fasen binder till en positivt laddad ligand i gelen
Efter att de aktuella molekylerna har adsorberats tvättas kolonnen för att avlägsna eventuellt obundna rester. De bundna molekylerna elueras sedan med hjälp av en gradient med högre jonstyrka i mobilfasen. En alternativ metod för eluering är att öka eller minska pH på mobilfasen för att ändra molekylernas laddning så att de inte interagerar med gelens laddning och eluerar.

Applikationer

Jonbyteskromatografi är den mest använda kromatografiska metoden för upprening av biologiska substanser. Typiska användningsområden är bearbetning av antikroppar samt rening av plasma och proteiner.

TOYOPEARL och TSKgel IEC

Tosoh Bioscience tillhandahåller ett brett utbud av både starka och svaga anjon- och katjonbytare. Termerna "starka" och "svaga" hänför sig till syra/bas-egenskaperna hos den funktionella gruppen. En stark jonbytare kommer att ha samma laddningsdensitet över ett brett pH-område, men för en svag jonbytare förändras laddningsdensiteten med pH. Selektiviteten och kapaciteten hos en svag jonbytare är olika vid olika pH
 
Vid metodutveckling är rekommendationen att börja med en stark jonbytare (till exempel kvartär amin, sulfonsyra, eller sulfopropyl). Om selektiviteten inte är tillräcklig kan man gå vidare till en svag jonbytare (till exempel DEAE eller karboximetyl).

TOYOPEARL IEC är modifierade versioner av TOYOPEARL HW och bygger på samma ursprungspolymer, polyhydroxy metakrylat, men har en högre grad av tvärbindning vilket ger en mera rigid partikel.

TOYOPEARL GigaCap är en serie med jonbytesmaterial med hög kapacitet och som finns i ett brett spektrum av svaga och starka anjon- och katjonbytare för olika applikationer.
Anjonbytare 
 
Katjonbytare
 Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias