sidhuvud-mobil

Processmaterial – IEC Anjonbytare

TOYOPEARL, TOYOPEARL GigaCap och TSKgel jonbytare är polymerbaserade material speciellt framtagna för separation av monoklonala antikroppar och oligonukleotider. Flera av packmaterialen finns i olika partikelstorlekar.
 
TSKgel PW har en högre grad av tvärbindning jämfört med TOYOPEARL, vilket är nödvändigt för att klara de högre tryck som genereras med mindre partiklar. TSKgel PW och TOYOPEARL är baserade på samma polymer och har liknande funktionalitet, vilket medför att selektiviteten för proteiner och föroreningar blir den samma.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias